הקדמה

הכנענית " מאיר כאמצעית מכתבי תל אל עמארנה את הלשין הכנענית הקדימה שהעברית צמחה ממנה . הרא מצביע על שקיעי לשרן כנעניים - מילים , בטירת דקדוקיות ומכניס תחביריים - באכדית הפריפרית של המכתבים יעל גילוים לימים בעברית המקרא , הראוי והמותר בלשון ערלה בעירנו הדקדוקי של חיים אי כהן " שועה - שרעות : פרט וכלל ' / בסקרו את חיבררי העברית הקדומים והחדשים ואת מסורית ההגייה עוסק הרא כשאלת צורת הדיבר התקנית הראויה של שמרת נקביים בבון חלצה , פתה , פטמה . חוצה גבולות של זמן ושל חיבורים הוא גם מאמרו של חזי מוצפי " ג ' מוס והשטות הנרדפים לו " . כמאמר נסקרים חמשת שמותיר המצריים של הגימרס בעברית - תאו , יחמור . ראם , מריא , פרות הבשן , גם כינויים אחרים של כהמת המירות הזאת מתנתוזים בי-את חטיבת המאמרים הראשונה חותם מאמרו של משה פלררנטין " מגורגרת יהודה רמיקבי שומרון - ענייני מילון ודקדוק : א . ' תשקיל ' שומרוני ורשימות של סופרים יהודים ' / הוא דן ב " תשקיל " , הדרך המיוחדת שהסופרים השומרונים כתבו כה את רשימותיהם בכתבי היד שהעתיקו , ומצביע על מנהגים רומים בכתבי יד יהודיים . את מאמרי חטיכת העברית החדשה פותח מאמר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית