מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה

ע 1 רך : משה פלורנטין מהקרים בעברית החדשה ובמקורותיה סדרת אסופות ומבואות בלשון , יד בהרצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית עורך הסדרה : משה בר אשר מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה העורך משה פלורנטין האקדמיה ללשון העברית  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית