מ. ארבעת הבנים שבהגדה של פסח

בכרך האחד - עשר של Journal of Jewish Art דנה מירה פרידמן באריכות בתיאור הגרפי של ארבעת הבנים שבהגדה של פסח הן בכתבי יד הן בספרי דפוס , וגם בהתהוות ארבע הדמויות האלה , מקורותיהן הספרותיים 1 והצטרפותו יחד . פרידמן מבקשת לקשור את ארבעת הבנים עם ארבעת גילי האדם ועם ארבעת מזגיו לפי ארבע הליחות ( דם , ליחה לבנה נפלגמה ] , מרה אדומה , מרה שחורה ) . אציע כאן דרך אחרת להתהוות ארבעת הבכיס ז והיא לפי התמונה הלוגית הקרויה טטרלמה , הפורייה ביותר בדברי רבותינו 2 באגדה ובהלכה . הטטרלמה היא סכמה הגיונית שעיקרה יצירת ארבעת הצירופים האפשריים של שתי תבונות והיפוכיהן : שתי תכונות ' א , ב - מולידות ארבעה צירופים ? א , ב ? - א , ב ? א , ? ב - - א , - ב . בדרך וו בכליות , למשל , שש משניות שבמסכת אבות ( ה , י - טו ) . נעיין באחת rt Hi WIT 1 מידות בדעות : נוח לכעוס ונוח לרצות - יצא שכרו בהפסדו { קשה לכעוס וקשה לרצות - יצא הפסדו בשכרו ; קשה לכעוס ונוח לרצות - חסיד ? נוח לכעוס וקשה לרצות - רשע ( שם י , יא ) , אפשר לסכם את המשגה בטבלה «' נראה לי שכך אפשר להסביר את הצירוף של ארבעת הבנים , לפי התכונות של תבונה ( מי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית