לט. לפ"ק ולפ"ג

. 1 כשאנו כותבים את התאריך העברי , רגילים אנו לציין את המאית , את העשרות ואת היחידות של השנה ולא את אלפים . סיבת הדבר היא אהבת הקיצור ; אף בתאריך הלועזי כותבים לפעמים ' 61 במקום , 1961 לא כל שכן בעברית , שבה קשה ציון האלפים > כי מי יכתוב ארבע עשרה פעמים ת' ( 400 \ 14 = 5600 ) ואתר כך כ " א , או שש פעמיס ץ ' ( 900 * 6 = 5400 ) ואחר כך רכ " א ? אפשר אמנם לכתוב נם ה ' אלפים תשכ " א או הי תשכ " א , וכן נוהגים לעתים , אולם הפשוט ביותר הוא להסתפק במספר תשכ " א , ללא ציון האלפים , ולסמוך על כך שאין אדם טועה באלף שנה . ליתר דיוק כותבים אחרי תאריך כזה , הסר מספר האלפים , את המילים לפרט קטן , בקיצור לפ " ק , ולעומתן כותבים את המילים לפרט גדול , בקיצור לפ " ג , אחרי תאריך הניתן בשלמות = תשכ " א לפ " ק או ח ' תשבי ' א לפ " ג . וכבר חרז ביאליק באחד משיריו לעת מצוא : אני הכותב והחותם : ביאליק חיים נחמן , שנת התרפ " ח , י " ז סיון , לפרט גדול ופרט קטן . ( ביאליק . עמי שפט ) מהו מקורם של שני הביטוים האלה ומה פירושם המילולי ? כבר עסק בבעיה הזאת ח " י בורנשטיין , החוקר הנודע בענייני כרונולוגיה ; שני כינ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית