לח. על הלעזים של רש"י

מבוא מטרתם הראשונה של הלעזים של רש ' יי בפירושו למקרא ולתלמוד הייתה , כידוע , לתת ללומדים בני זמנו ובני מקומו את התרגום של המילים העבריות בלשון השגורה בפיהם ו הצגת המילה הלועזית המוכרת לקורא עשויה לחסוך הגדרה ארוכה ומייגעת , ולעתים היא אף הדרך היחידה להבהרה מדויקת של המשמעות , כגון במקרה של לאליה . ראה , למשל , את ריבוי הלעזים הבא בדברי רש ' יי בפרשת כלי המשכן ובגדי הכהונה ( שמות כה - כח ) או בפרשת בעלי החיים האסורים ( ויקרא יא ) . אולם במקרים רבים מתעורר הרושם שרש " * רצה להשיג על ידי הלעזים שלו יותר מהבהרת משמעות , וביקש לבאר תופעה לשונית עברית על ידי ציון תופעה לשונית מקבילה בלשון הצרפתית של ימיו ולקרב אותת על ידי זה אל הבנת הקורא . פעם אחת אף הצביע בפירוש על כוונתו זאת , ובביאורו על המילה ו * ל « ( שמות טו , כד ) הוא כותב : " לשון נפעל הוא , וכן התרנום [ לשוך כפעל הוא ] ואתרעמו , וכן כל [ דרך ] לשון תלונה להסב אל האדם מתלונן מתרועם ולא אמר לונן רועם ; וכן יאמר הלועז דקומפלישנט שי , מסב הדבור אליו באמרו שי " - כלומר , כשם שהעברית משתמשת להבעת הוראה זו בבניין סביל או חוזר , כך הצרפתי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית