לו. ספר ללימוד העברית מן המאה הי"ז

נר לנשמת אחי יעקב בן בנימיו י " ל , שנפטר כ > וס ו ' כשכט תשמ " ה , אשר מצא את הספר המתואר כאן ומסרו ל > די לפני שנים אחדות נמצא על אחת העגלות לממכר ספרים ישנים שבחוצות פירנצה ספר שבו אותיות לטיניות , יווניות ועבריות . העיון הראשון מראה שזר תעודה מעניינת על לימוד העברית במאה הי " ז . הבה נבדוק אותו ונתאר אותו . לפנינו ספר בתכנית קטנה , בכריכת קלף , המכיל כשלוש מאות עמודים . הוא כתוב לטינית ושמו " מרקוריוס לןוודרילינגוויס " - כלומר 'מרקוריוס ארבע לשוני ' - על שם האל הרומי מרקוריוס , השולט על המסחר ובכלל זח על המגעים בין בני אדם , ולפי ארבע הלשונות שהוא עוסק כהן . ווה לשון השער ן גס 3 ר שו ?> וס ר 1 זן מקלךבלה מרקוריוס ארבע לשונ > והוא שיטה חדשה וקצרה ללמוד את הלשונות עברית , יוונית , לטינית ואיטלקית > מוקדש < ל פךךלכנד 1 השני הדוכס הבדול של אטרזריה אחרי כן בא שם בית הדפוס ושנת ההדפסה , היא . 1637 מקום ההדפסה אינו נוכר כאן , אבל מן " האזהרה למדפיסים " הבאה בעמ ' 24 אנו לומדים שהוא בזל . פרסום ראשון : לשונגו לעכו ל « ןתשמ " ת ) , נ - ד , עס ' . 83 - 67  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית