לה. העברית בתמונות של ויטורה קרפאצ'ו

ויט 1 רה קרפאצי , U 525 - 1460 / Vittore Carpaccio ) 1 מגדולי הציירים של וכצ > ה מראשית הרנסנס , עלה על כולם כתכונתו לתת אופי סיפורי לתמונותיו ולהעשירן בפרטים ריאליסטים רבים המדגישים את אמתות הסיפור המתואר ואת יציבותו בזמן ובמקום . בין הפרטים האלה לא נעדרות האותיות העבריות והן מופיעות לכל הפרוות כארבע מיצירותיו . ברור לנו שקרפאציו לא ידע עברית , כי יש הבדל רב בכתב העברי שלו בין תמונה לתמונה , דבר שאי אפשר להסבירו אלא על פי הטיב השונה של הדוגמות שעלה בידו להשיג ובחשיבות שייחס להעתקתו המדויקת , התמונה " הרהורים על ייסורי ישו " ( תמונה T ( 1 הנמצאת במטרופוליטן של ניו יורק , מצעה שלוש דמויות בתוך נוף הררי הדמות המרכזית היא ישו תיושב * על קתדרה של שיש שבור וסדוק , לימינו היירונימוס הקדוש יושב על גדר פרסום ראשון ; לשוננו לעם מז ( תשנ " ר ) , ג , עכ . 125 - 118 7 אבנים ולשמאלו יושב איוב על אבן בצורת קובייה . במושב של ישו ובאבן שעליה יושב איוב חרותות אותיות עבריות שקריאתו קשה ביותר מכמה סיבות הן מצטרפות למשפטים שמיעוטם גלוי ורובם מכוסה , צורתן אינה סדירה וחלקן כתובות בפרספקטיבה על מישור הנטו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית