ל. הכותל המערבי

מה שאנו מכנים " הכותל המערבי " הוא " קטע מהחומה המערבלת , המקיפה בימינו את חצר המקדש ובימי קדם את בית הסקדש הראשון והשני " ( זאב וילנאי , ירושלים בירת ישראל , א , ירושלים , 1970 עמי . ( 309 כלומר , הכותל המערבי אינו הקיר המערבי של בית המקדש אלא החומה המערבית של הר הבית , לפי השימוש הרגיל של הלשון העברית כותל הוא קיר של בנייך המחזיק את הגג והמפריד בין החדרים , wall of house לפי המילון המקראי של , Brown - Driver - Briggs חומת היא קיר המקיף עיר , wall of protection לפי אותו מילון , והיא גבוהה ועבה מכותל . קירות התמך של הר הבית אינם כותל , כי אינם מקיפים בית , ואף לא חומה , שהרי אינם מקיפים עיר אלא מחזיקים את מילוי האדמה היוצר את המשטח שעליו נבנה המקדש . מכל מקום לפי עוביים , גובהם ותפקידם ראויים הם לשם חומה יותר מלשם כותל , המשנה לא הזכירה חומות אלו בשם , והיא מדברת רק על " הר הבית " ומה שבתוכו : " הר הבית היה חמש מאות אמת על חמש מאות אמה < ... > לפנים סמנו סורג " ( מידות ב , א - ג ) . אולם בדברי המפרשים גבולות הר הבית הם " חומות " הרב מברטנורא , למשל , כותב בפירושה של המשנה הנזכרת : " ל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית