כו. פרפראות למילון

. 1 משמות פרטיים לשמות עצם כלליים בחיפוש אחרי מילים לצורך הרחבת לשוננו לא דילגו המחדשים על שמות עצם פרטיים והפכו אותם לשמות כלליים . איני מתכוון כאן לדרך הקרויה אנטונ 1 מזיה הפוכה - שימוש בשם עצם פרטי כדי לציין איש בעל תכונות מסוימות , המיוחסות במידה מופלגת ( בצדק או שלא בצדק ) לאישיות היסטורית , כגון הכינוי " איוב " לאיש מוכה גורל או " תרח " לשוטה ובטלן לא יוצלח - אלא לשמות שקיבלו משמעות חדשה מתוך קשרים אטימולוגיים , לעתים דרך אטימולוגיה היסטורית ולעתים דרן אטימולוגיה עממית . אב > א כאן לקט קטן של שמות כאלה , שעל אחדים מהם כבר דנתי במקום אחר ( ראה צרפתי , תשל " ו , עמ ' (; 141 - 118 אמנה רק שמות של אנשים ושל מקומות , לא שמות עמים ז גם לא אמנה שמות שיצרו הומונימירת ככר במקרא ( כגון אבל , אלין ועוד ) , אחין ; אחד מבני מנשה > דבר > ה > מ > ם א ז , יט ) - יבן האחי גס שס העצם הפרטי שבמקרא גזור מן השם אח , אבל אין לו המשמעות המיוחסת למילה בלשוננו . גל ^ ן / בלשן : אחד משבי ציון ( עזרא ב , ב ; נחמיה ז , - ( 1 ' ליבגווישט , חוקר לשון' הפסוק בעזרא מזכיר שמות כמה אנשים " אשר באו עם זרבבל " , ו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית