כד. "רוב רובו"

' זה חשוב מאוד / אמר המלך ... ' לא חשוב , מתכוון הוד מלכותו , כמ > בןי , ... ' לא חשוב התכוונתי , כמובן / מיהר המלך לומר , והמשיך למלמל לעצמו בקול נמוך ; ' חשוב - לא חשוב - לא חשוב - חשוב -י כאילו ביקש למצוא איזה ביטוי מצלצל טוב יותר . עליסה בארץ הפלאות , פרק 12 , 1 רוב ריבי והצירופים הקרובים לו קטע מתוך הרומן " המצב השלישי " לעמוס עוז הוא שהניע אותי לבדוק את המשמעות ואת ההשתלשלות של הביטוי רוב רובו . פימה , גיבור הספר , מהרהר על מה שביקש אביו לומר לו לפני מותו . בדמיונו אמר לו אביו : אתה היית < > בקטנותך ילד חומצתי , חריףישכל , ילד שאין לו תאווה עמוקה יותר מאשר לתפוס את המבוגרים בשגיאה . בטעות לשונית . לנצח אותם בוויכוח - להכריח את המבוגרים שיכיפו דגל לבן . מישהו מהאורחים היה משתמש , למשל , בביטוי " רוב מבו של העם " - ואתה מפינתך היית מעיר בנחת כי הביטוי " ריב רובו " פירושו רק עשרים וחמישה פסיק אחד אחוז , כלומר מיעוט ולא רוב ( עוז , עמ ' . ( 123 פימה הקטן צדק , כי לפי המילון והתחביר רוב רובו של העם אינו אלא ' הרוב של הרוב של העם ' , ובמספרים עגולים הביטוי הרוב של העם אינו מציץ בהכרח י...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית