כא. "דקן" ו"זקן"

באוניברסיטאות שבישראל ראש פקולטה כקרא '' דקו " . מאין מילה זו ומה פירושה ? מן המילה ה > ווגית 5 EKU עשר ( ) כגזרה בלטיכית המאוחרת המילה decanus בהוראת ' ממוכה על עשרת אנשים ' ? ומן הלטיכית באן לשפות אירופה , דרך הגלגולים הפתטיים המקובלים , Dekan בגרמנית , decano באיטלקית , doyen בצרפתית , dean באנגלית ועוד , כולו מילים המציינות בעל מעמד מסוים בכנסייה או ראש של פקולטה אוניברסיטאית , הכול לפי ההקשר . הן מצייגות אפוא לאו דווקא ' ראש לעשרה ' , כמשמע הראשוני וכפי שהאטימולוביה מבקשת , אלא בעל שררה מסוימת . משפות אירופה שאלה העברית את דקו בהוראה האוניברסיטאית , אלא שבעברית צליל המילה מקרב אותה למילה זקן ; מוסיפה על דמיון הצליל - הארמית : ךלץ , ך > קנא = זקן , ובדרך מטונימיה - זקן . אמרו בתלמוד : " אפיטרופא לדיקמ לא מוקמיכן ' / ופירושו ' אין מעמידים אפוטרופוס לזקנים ' ( בבא מציעא לט ע " אז לפי גרסת הערוך ; בדפוס וילנה " לדיקנני " ) . לכן , בדרך של אטימולוגיה עממית נתפס " דקו הפקולטה '' כ " זקן הפקולטה " , תוקן שבחבורה . ואמנם כך מפרש אכךשושן במילוכו ו " דקן , 1 - ( ככנסייה הקאתולית ןהאנגליקא...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית