כ. "חומר" ו"חמר"

אם המורה למלאכה תיכנס לכיתה ותאמר : " ילדים , היום נעבוד בחומר ! " , אין ספק שהתלמידים ישאלו אותה " כאיזה חומר ? " . לכן מורות רבות אומרות : " ילדים , היום נעבוד בחמר ? " - והכול מבינים . מה קרה כאןל המורה התכוונה לומר שהילדים יעשו בובות , או אגרטלים , או צורות אחרות , על ידי אותה " אדמה דביקה אדמדמת המשמשת לתעשיית כלים וכלי חרס ' ( מדן ) ז הקרויה בתנ " ך חומר ( ואחרי הצריפה - חרס ) . מצאנו , למשל , שירמיהו אמר ; " ארד בית היוצר והנהו > קרי : והכה הוא < ע ' ^ ה מלאכה על האבנים , ונשחת הכלי אשר הוא עשה בל / קד ביד היוצר , ושב ויעשהו כלי אחר " ( יח , ג - ד ) , וזהו משל אשר נמשלו הוא בדברי ה ' ; "הנה כחמר כיד היוצר כן אתם כיךי בית ישראל " ( שם , ו ) . מילה זו באה במקרא 17 פעמים ( ואין אנו מתים כאן את המקרים שבהם הוראת חומר היא ' עלמה ' או ' מידת נפחי ) , כ 14 מהן היא מתורגמת בארמית " טינא " ( שמות א , יד ן ישעיהו כט , טז , ? מת , ט ; סד , ז ; ירמיהו יח , ד ; יח , ו , נחום ג , יד ו איוב ד , יט ; י , ט ; יג , יב ? כז , טז ; ל , יט > לב , ו ; לח , יד ) , תרגומה האנגלי לפי המילון המקראי של ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית