טז. המבטא העברי התקין וסיכויי השלטתו

בעל התואר לורד , שהוא ובנותיו רצויים תמיד בביתה , אך לא אשתו , " שהייתה בתו של רוקח או משהו כזה " ומשום כך אף הלא השמיטה את הה " א ( פנדביס , עמ ' . ( 75 - 74 אנתוכי טרולופ ( 1382 - 1815 ) בספרו " פינחס פיף ' מציג את העיתונאי קווינטוס סלייד , אשר בדברו על בית הנבחרים אומר * ouse במקום house וכיוצא כזה . וכנגד זה מכנה את עיתונו " הדגל " בשם horgan במקום , organ בדרך הידועה כתיקון יתר ( פינחס פין , עמ . ( 225 לכן פינחס פין , שהיה נזקק לשירותי אותו עיתון , היה מחבב אותו יותר " אילו לא דיבר אדון סלייד על אודות " the * ousc ( שס , עמי , ( 226 במשך הלמן , מספר לנו המחבר , " התחיל פינחס להרגיל את אוזניו לצליל שבתחילה היה לו כה צורם " ( שם , עמ ' , ( 241 אולם כסופו של דבר התרחק מן העיתונאי , מפני ש " היה הולך ונעשה יותר ויותר מקורב לאנשים שבדרכי חייהם ובאופן הגייתם היו מאוד שינים ממר סלייד" ( שם , עמ ' ; 255 - 254 ההדגשה שלי ) . ברומן אחר , " ראש הממשלה " , מספר לנו אותו מחבר על שני גיסים אשר מעולם לא הצליחו להתיידד , מפני שאחד מהם , מר וארטון , היה בז לשני , אשר לדעתו " היה אוהב מרוצי סוסים ו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית