טו. מילים תאומות

לעתים נתקלים בלשון בשתי מילים הקרובות ביניהן בצליל ובמשמעות כמידה כזאת שהדובריס והכותבים עשויים להחליף אותן זו בזו או להסתפק באיזו מהן להשתמש בהקשר מסוים י - " אסונה תפלת " או " אמונה טפלה '' ז '' אותיות חרותות כאבףי או " אותיות חתטות באבף ' ? " לוחות חמו '' או " לוחות חומר "ז כקרא למילים כאלה מילים תאומות עד שיעלה כדעתנו כינוי נאה יותר , ולהלן כדגים ונבאר כמה זוגות כאלה , עיונים אלו מוקדשים בהוקרה ובידידות להדסה קנטור , האוהבת - כמוני - לשחק במילים . . 1 עפר הוא " גרגרי אדמה , חומר האדמה ; אבקה " ( מדן ) , ובאנגלית ' Dry f ( n ' nnj earth , dust " ואפר הוא " החומר הדק כאבק הנשאר מן השרפה " , " ashes " ( שס ; שם ) . ההבדל ברור : " וייצר ה ' אלהים את האדם עפר כ / ן האדמה " ( כראשית ב , ז ) לעומת " ואסף איש טהור את אפר הפרה '' ( במדבר > ט , ט ) . אולם מחמת דמיון הצליל והצמדתו השכיחה ( בראשית יח , כז > איוב ל , יט ; מב , ו ) שתי המילים הזדהו עד כדי כך שכבר חכמינו לא הבחינו ביניהן הבחנה ודאית , וכדי לציין ' אפר ' ללא חשש טעות שנו במשנה " אפר מקלה " , 1 כלומר ' אפר הבא משריפה ' ; וכן מצינ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית