יד. השאילה הסמנטית למיניה בעברית הישראלית

rt שאילה סמגטית ושאילו ? לקסיקל * ת כמה מצער שאוסף מאמרים זה הוא " לזכרה " של שושנה בהט , ולא " לכבודה " ! בשורות אלו אשתדל לתאר את התהליך השליט בסמכטיקה של לשוננו , בדרן קצרה וברורה - מידות ששושנה אהבה אותן ושבהן הצטיינה . " יותר חשמל פחות עמל ! " ו ! " הפמיניזם כלחם למען שוויון בין המימטי ' , שני משפטים אלה אינם אלא דוגמות מקריות מבין אלפי משפטים המשמשים בלשוננו והמכיליס תופעה לשונית נפוצה , היא השימוש כמילה עברית מקורית בהוראה של מילה מתוך לשון זרה . חשמל הנזכר כדברי יחזקאל הוא איזשהו תומר מבריק , אולי תרכובת של זהב וכסף , ובלשוננו הוא אנרגיה אלקטרית , ; electricity מ > ן שבמקורותינו הוא שם נרדף לסת - ובלשוננו הוא מציין גס כל אחת משתי הקבוצות , זכר ונקבה , שבהן מתחלקים בני האדם , החיות וגם צמחים אחדים , כלומר . sex התופעה הזאת היא שאילה סמנטית , המכונה אף '' קאלק " על פי הצרפתית , ftwrm ) caique והיא שאילת המשמעות של מילה זרה והטלתה על מילה עברית { שונה ממנה השאילה הלקסיקלית , היא שאילה של מילה זרה על צורתה ועל משמעותה , כגון המילה פמיניזם ( feminism ) שבאחרון משני המשפטים דלעיל ....  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית