יב. ניתוח אוצר המילים של העברית החדשה לפי הרבדים ההיסטוריים של הלשון

הש * טה הלשון העברית המתחדשת יצרה את אוצר מ > לותיה מתוך אוצר המילים של כל התקופות שקדמו לה , ועל מילים אלו הוס > פה חדשות . נמצא שבכל מבע עברי של היום כלולות מילים מתקופות שונות , ונשאלת השאלה באיזו מידה תרמה כל תקופה מן התקופות לאוצר המילים של לשוננו החיה . ואפשר לשאול שאלות נוספות , כגון כיצד מתחלקות מבחינה היסטורית המילים של רמת סגנון מסוימת ( לשון מדוברת , עיתונאית , ספרותית , הגותית , מדעית וכוי ) או המילים של סופר מסוים . אזכיר לדוגמה את מחקרו של ראובן סיוון 1 " מגילת העצמאות לרבדיה הלשוניים ' / שבסיכומו נמצא כי 689 המילים של מגילת העצמאות מתחלקות בץ הרבדים ההיסטוריים באופן זה ו ספרות המקרא 67 . 0 % 465 ספרות חז " ל 15 , 5 ^ 0 107 ספרות ימי חבימיס 4 . 0 % 26 חידושי ימינו 13 . 5 % 91 סך הכול 100 , 0 % 689 מטרת שורות אלו לתאר תצפית דומה , ערוכה בשיטה משוכללת יותר מזו שהשתמש בה סיוון , כדי לקבוע את ההשתייכות של כל מילה בעברית של היום לרובדה ההיסטורי . אביא דוגמות כדי להבהיר את טיב הבעיה . טלוויזיה וסבלות מחידושי ימינו הן - אולם מי שיכניס מילים אלו לקבוצה אחת ייצור תמונה מעוותת , כי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית