י. "אניצי פישתן ולשונות שלארגמן" התניה מורפולוגית של החילופים בין סמיכות לצירוף "של" בלשון התנאים

קריאה ראשונה בחיבורי התנאים יוצרת בנו את ההרגשה שבלשונם צירוף הסמיכות וצירוף של מחליפים זה את זה בחופש גמור . ואמנם אנו מוצאים " חיטי תרומה " ( תרומות יא , ו ) לעומת " חיטין שלחוליף ' ( תרומות ה , ט ) , " אגודות השום והבצלים " ( פאה ו , י £ לעומת " אגודות שלירק " ( תרומות ד , יג ) " כלכלת תאינים " ( מעשרות ב , ד ) לעומת " כלכלות שלטבל " ( דמאי ז , ו ) , 1 " קורות שיקמה " ( שביעית ד , ה ) לעומת " סדן שלשיקמה " ( כלאים א , ח ) . על יד אלה משמש שימוש מועט מבנה שלישי , הוא כינוי חבור עם צירוף של , כגון " זה הוא גופן שלפרוזבול " ( שביעית , י , ד ) . האס יהיה אפשר למצוא בחנים המסדירים , ולו סדר חלקי , את השימוש ככל אחד מן המבנים התחביריים האלה בלשון חכמים ? נראה שהתשובה לשאלה הזאת היא חיובית , ושבדיקה יסודית תראה שיש תכונות סמנטיות המבחינות בין שמות המעדיפים מכנה אחד לשמות המעדיפים מבנה אחר , ולעתים אף כאופן בלעדי . אולם לא נעסוק כאן בבדיקה יסודית זו אלא כפרט אחד בלבד , והוא התניה מורפולוגיה הקובעת במצבים מסויימים איזה מבנה 2 ישמש . 3 ככר העיר מ " צ סגל שבלשון המשנה השימוש כשל שכיח כמיוחד כד...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית