ט. צמדי מילים בסדר קבוע בלשון חכמים

כאשר המילים מהוות צירוף כבול ( בשר ודם ) או כאשר הוא מוכתב מסיבות המוניות ( הפסח העצרת והחג , תחילה וסוף ) , * החריגים ניתכים בדרך כלל להסבר . אם שניכו בראש השנה לגבי עדות החודש ש " על מהלך לילה ויום מחלליו את השבת " , נגד הסדר הרגיל יום ולילה , הדבר תלוי בסדר הזמנים העדים ראו את הירח בליל שכת , וכדי להגיע לבית דין עליהם ללכת באותו לילה וביום שאחריו - כמו כן סדר הפעולות הוא הקובע את סדר המילים " ירד וטבל עלה ונסתפג " ( יומא ג , ד ) נגד הרגיל עלה ייד . מנחם מורשת מציין שהפעלים מדלת , כוחלת ופוקסת באים לעולם בסדר זה בנוסחאות הארץ ישראליות ( שבת י , ו ; תוספתא שכת \ y יג כ " י ערפורט וכ " י לונדון ספרי זוטא ו , יח עמי ; 245 תוספתא נדרים ז , א ספרא מצורע ^ ברק ט , הלכה יב , עמי עט , ג ; ראה מורשת , לקסיקון , ערד " פקס 0 י 2 ומביא את דברי ליברמן , המצביע על כך שבנוסחאות הבבליות הסדר הוא שונה ופוקסת נשמת על יד גודלת ; מכאן טוען ליברמן שבנוסחאות הבבליות פוקסת היא מעין גודלת , כלומר ' קולעת את השערות ' ( ופיקוס הוא סידור מיוחד של השערות ) , ובנוסחאות הארץ ישראלילת היא מעין קוחלת , כלומר ' צו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית