ג. שינויי משמעות של המילים

שתי פכים למילה פן אחד הוא המסמן , כלומר צורתה הפונטית ותמוכתה הגרפית ( שבעברית אפשר לכנות " תיבה " ) , והפן השבי הוא המסומן , כלומר המושג שהיא מייצגת , משמעותה . כאשר משמעות המילה משתנה , לעולם אין קפיצה מקרית אלא גלישה מעניין לעניין , העשויה להתהוות כאשר יש קרבה או דמיון , או כין המסמנים , כלומר התיבות , או כין המסומנים , כלומר המשמעויות . לפי עיקרון זה ערך סטפן אולמן ( ; Stephen Ullmann ראה עליו להלן , כסוף דברינו ) את שינויי המשמעות חלוקה מרובעת . נסמן חלוקה זו בצורת טבלה , ואחר כך נבאר את השינויים אחד אחד . , 1 מטפורה - שיני * משמעות מחמת דמיון בין המסימגים מי שקשור על ידי כבלים ומי שמנוע על פי החוק , שניהם אינם חופשיים בפעולתם , ומחמת דמיון זה עבר הפועל אסר ממשמעותו הראשונה יכפת , כבל' למשמעותו השנייה ' מנע על פי החוק ' . במקרא נאמר " לאסר מלכיהם כזקיס '' ( תהלים קמט , ח ) , " והוא אסור באזקים '' ( ירמיהו מ , א ) , ובמשנה שנינו " החכם שאסר את האשה כנדר על כעלה " ( יבמות ב , י ) , " לא למדתנו רבנו שאבל אסור לרחוץ " ( ברכות ב , ו ) , עיקר הוא בלשון המשנה ' שורשי , חלק הצמח שממנו הו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית