ב. סמנטיקה ישנה וחדשה

בעשרות השנים האחרונות השתנה תחום עיסוקה של הסמנטיקה לחלוטין . עד תקופה מסוימת ראתה הסמנטיקה כדבר מובן מאליו את התהליכים של הצפנת תוכן מושגי כתוך מבע מצד הדובר ושל פיענורו המבע מצד השומע , וריכזה את התעניינותה במילים הבודדות של כל לשון ובעיקר בתופעות כגון שינויי משמעות ז סינוכימיות ודו משמעות . ואילו היום דווקא התהליכים היסודיים האלה של הצפנת ופיענוח משכו את תשומת לבם של החוקרים , בנוסף לתחומים אחרים שלא נודעו מקודם , כגון הפרגמטיקה וחקר השיח , והנושאים הישנים נשכחו , ואמנם שכחה זו אינה מוצדקת , כי התופעות שדנו כהן מלפנים עדיץ קיימות ומבקשות בירור - ולא עוד אלא שאפשר לחדש את הדיון בהן על ידי מושגים שנתחדשו בינתיים במקצוע זה . בכוונתנו להדגים כיצד ניתן להוסיף יתר בהירות להבחנות ישנות בעזרת המושגים החדשים , tit גוסטאף סטרן , בספרו עב הכרס , Meaning and Changeof Meaning אשר יצא לאור לראשונה כשנת , 1931 חילק ( כעמי 175 ) את כל שינויי המשמעות חלוקה בינרית ; מצד אחד סוג אחד של שינויי משמעות - " המרה" ( substitution ) בלשונו - והוא כולל שינויים " מחמת סיבות חיצוניות ' / ומצד שני כל הסוגים האחר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית