רשימת קיצורים

בסוף כל פרק מתנת רשימת הקיצורים של שמות הספרים ( המאמרים שהוזכרו באותו פרק ' כאן ניתנים קיצורי שמותיהם של ספרים אחדים שהוזכרו פעמים רכות , אבךשושן = אברהם אבךשושן , המלון החדש , א - ג , ירושלים תשכ " ט - תש " ל . אולמן . סמנטיקה Stephen Ullmann , Semantics , Oxf ord 1964 = בן יהודה = אליעזר בן יהודה , מלון הלשון העברית הישנה והחדשה , מבוא + א - טז , ברלין - 1906 ירושלים . 1959 בראון - דרייבר - בריגס ( או = בד " ב ) Francis Brown , S . R . Driver & Charles = A . ggsBri , A Hebrew and lishEng Lexicon of the Old Testament , ( Oxford 1955 ( 1907 חומרים למילון = האקדמיה ללשון העברית , המילון ההיסטורי ללשון העברית , חומרים למילון - סדרה א - מן 200 לפה " ס עד 300 לספירה , דפי זיעור , ירושלים תשמ " ח . מוץ = מאיר מדן , מאלף עד תו , מהדורה מתוקנת , תל אביב תשל " ג , מורשת , לקסיקון = מנחם מורשת , לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים , רמת גן תשמי ' א . 2 צרפתי , סמנטיקה = גד בן עמי צרפתי , סמנטיקה עברית , ירושלים תשמ "ה ( מהדורה ראשונה ; ירושלים תשל " ח ) , קוהלר - באומגרטנר ( או gLudwi Koehler an...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית