הקדמה

קובצו בספר הזה כמעט כל רשימות " שנתפרסמו ב " לשונמ לעם " , ונוספו עליהן אחדות שהופיעו בכתכי עת אחרים ובאוספים שונים . בסך הכול ארבעים מאמרים שהם ארבעים פרקים , אשר הצד השווה שבהם הקיצור ופשטות התוכן והלשון , כן שיש לקוות שימצא בהם עניין גם מי שאין הבלשנות אומנותו . הדברים באים כאן כמו שבאו בפרסומם הראשון , פרט להפניות אחדות מפרק לפרק , לתיקוני שגיאות ולשינויי עריכה קלים ; דבר זה גרם לכך שדוגמה אחת או כיאור של מושג אחד שחזרתי עליהם במאמרים שונים באו כאן מוכפלים - ועם הקורא הסליחה , רק במקרים ספורים ציינתי בסוף הספר השלמה או תיקון . לבי רוחש תודה מרובה לאקדמיה ללשון העברית ולנשיאה , פררפ ' משה בר אשר , על ההחלטה להוציא לאור קובץ זה . אני אסיר תודה לטלי אמיר , אשר טיפלה בההדרת הספר בשקדנות ובחריצות וכעיקר בערנות ותבונה רבה . לידידים ולמכירים רבים אני חב חובה על הערות ותיקונים ועל תוספת מידע שהעניקו לי , בפרט כחלק השישי של הספר . ראלי היה להזכיר כל אחד מהם בפירוש . אס איני עושה כן אין זה אלא מאהבת הקיצור , ואתם הסליחה ; אמרו רבותיט בתלמוד הירושלמי ( בבא בתרא יד 3 rr r " דרך הנותן מתנה להיו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית