פתח דבר

הקובץ פותח סדרת פרסומים שנועדה לקהל הרחב : מורים , תלמידים ושוחרי הלשון העברית . הסדרה מכוונת להציע אסופות מאמרים של יחידים או של רבים או מבואות לנושאים מוגדרים בחקר הלשון העברית ותחומים קרובים לה . האסופה הראשונה מכנסת ארבעים רשימות ומאמרים עממיים שפרסם פרופ ' גכ " ע צרפתי כאכסניות שונות . וראש לכולן " לשוננו לעם ' י . זה שניס פעיל פרופ ' צרפתי בוועדותיה וכמנהלתה של האקדמיה במסירות , בכישרון ובנועם דרך . אין משימה שהוא מתבקש ליטול על עצמו שאינו עושה בנפש חפצה ובדבקות - מוקירי פועלו ואוהבי דרכו של פרופ ' צרפתי , ואני בתוכם , ראינו לכבדו ולהודות לו בפרסום אסופה זו לרגל הגיעו לגבורות כי "א במרחשוון השתא . מאמריו העממיים של פרופ ' צרפתי בלשון העברית נתחבבו על קהל קוראים מגוון ; הס שופעים נתונים מעניינים המוגשים במידה ראויה , כתובים בבהירות רבה ובחן , ידיעותיו הרחבות של כותבם כלשון העברית ובקיאותו כתרבות אירופה ובלשונותיה ניבטות מכל פרק שנכלל כקובץ זה . אין לי ספק שיש בכינוסם של דברים אלו משום שירות חשוב לחובבי העברית ולאוהבי התרבות העברית . אט מאחליס לפרופ ' צרפתי אורך ימים ושנים בבריאות ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית