כלשון עמי עיונים בלשון העברית

אסופות ומבואות בלשון בה 1 צאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ע / 7 ך הסדרה : משה כר אשר מזכירת המערכת : טלי אמ « ר כל הזכויות שמורות . התשנ "ו מסת " ב ג - -965 481 - 009 סדר ועריכה במחשב : האקדמיה ללשון העברית הדפסה : דפוס " גרפית " בע " מ , ירושלים עיונים בלשון העברית נד ב עמי / צרפתי  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית