מקורות האיורים

ארכיון המדינה , צילום : זולטן קלוגר [ 149 ] באדיבות ארכיון חפץ חיים [ עמ ' , 135 , 133 , 125 , 119 , 118 , 107 , 93 , 92 , 83 , 80 , 69 , 68 148 , 143 , 140 ] ארכיון פא " י , באדיבות מר חנוך ורדיגר [ 115 ] לשכת העיתונות הממשלתית , צילום : דניאל קפלן [ 100 ] באדיבות משפחת בר - אור [ 26 ] באדיבות משפחת לנדוי - אפלבאום [ 20 ]  אל הספר
יד יצחק בן-צבי