קיצורים ביבליוגרפיים

ארכיונים אח " ח = ארכיון קיבוץ חפץ חיים . אפא " י = ארכיון פועלי אגודת ישראל , חפץ חיים ( הועבר לבית גנזים , יד בנימין ) . אצ " מ = הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים . ארכיון לבון = ארכיון מכון לבון לחקר תנועת העבודה — ארכיון תנועת העבודה , תל אביב . את " א = ארכיון עיריית תל אביב . אתע " י = הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , ירושלים . המכון ליהדות זמננו ארכיונים משפחתיים משפחת יצחק ברויאר , אצל יסלזון , ירושלים . משפחת לנדוי , אצל אפלבאום , רחובות . שמואל עמנואל , שעלבים . משפחת שנלר , אצל פרי - חן , ירושלים . עיתונות דבר דואר היום דרכנו הארץ היינט קול ישראל שערים מקורות ראשוניים אורליאן , לשבעים = יהודה ליב אורליאן , לשבעים ולרעבים , תל אביב תש " ד . בלוי , חומותיך = משה בלוי , על חומותיך ירושלים , תל אביב תשכ " ח . בלומנטל , אלכסנדר = נחמן בלומנטל ( עורך ) , אלכסנדר ע " י לודז ' , תל אביב תשכ " ח . בר - און , גורליצה = משה יחיאל בר - און ( עורך ) , ספר גורליצה : הקהילה בבנינה ובחורבנה , תל אביב תשכ " ב . ברויאר , ארבעטער = יצחק ברויאר , ארבעטער , ארץ - ישראל , אגודת ישראל , ריגה תרצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי