הערות לסיכום

1 בביוגרפיה שכתב חיים שלם על בנימין מינץ , הוא העריך כי התרשמותם של מנהיגי אגודת ישראל מדמותו של מינץ הביאה אותם לשלוח אותו ארצה עם התגברות גלי העלייה ; לעומת זאת הציב מינץ תנאים להנהלת אגודת ישראל פולין כדי לפעול בארץ ובתקופה הנדונה נוצרו נסיבות מתאימות לשני הצדדים . ראו שלם , אפשר , עמ ' . 96 - 95 2 ליעקב רוזנהיים , ב ' באייר תרצ " ה , אפא " י , מכל , 33 תיק . 10 3 גם בעבר נעשו ניסיונות להקים תנועה נפרדת בחסות אגודת ישראל , כמו ' עדת ישראל החרדית ' בראשותו של חנוך סנקביץ ' , שהוקמה ב 1927 - אולם לא החזיקה מעמד זמן רב . ראו : שלם , אפשר , עמ ' . 96 4 ממכתבים של פא " י בארץ ישראל לפא " י ברחבי העולם עולה כי נוסף על פולין , פעלו סניפים של פא " י גם במקומות אחרים כגון ליטא ורומניה . על ליטא ראו : מזאב פישר - שיין ליוסף שוב בווילנה , ז ' בתשרי תרצ " ט ( 2 באוקטובר , ( 1938 אפא " י , מכל , 58 תיק ; 1 על רומניה ראו : מכתב להנהלת המחוז של פא " י בקישינב , כ " ו בטבת תרצ " ט ( 17 בינואר , ( 1939 שם , מכל , 36 תיק . 3 5 קפלן , עמרם , עמ ' . 153 - 131 6 בתקופת מלחמת העולם השנייה , בעת הנתק מהמנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי