הערות לפרק שביעי

1 גיליון אחד הופיע מוקדם יותר , בשבט תרצ " ה , אולם באייר תרצ " ה הופיע שוב גיליון א , שונה מהראשון . שני גיליונות אחרונים פורסמו מאוחר יותר במהלך תרצ " ח . כיוון שאין רצף מסודר של הגיליונות , לא ניתן לעקוב אחר הפעילות בתקופה זו , ועל כן גיליונות אלו חשובים פחות , וראו ביוליטון א , ביוליטון מב , אפא " י , מכל , 62 תיק , 8 ביוליטון מג , שם , מכל , 62 תיק . 7 2 דיווח על הרצאה שיזם מרכז פא " י בו נשא דברים אחד מחברי ההנהלה . ביוליטון , ג ( כ "ז באייר תרצ " ה , 30 במאי , ( 1935 שם , מכל , 62 תיק . 8 3 דיווח על הרצאה של הרב אליעזר גרשון פרידזון , מחברי הנהלת אגודת ישראל בפולין בעת ביקורו בסניף חיפה , ביוליטון , ה ( י " ג בסיוון תרצ " ה , 14 ביוני , ( 1935 אח " ח , מכל , 2 תיק . 2 4 דיווח על ישיבת מרכז פא " י בה הרצה צבי וינברג מקיבוץ חפץ חיים ביוליטון , יט ( כ " ג בניסן תרצ " ו , 15 באפריל , ( 1936 אפא " י , מכל , 62 תיק . 7 5 דיווח על ביקור של יצחק ברויאר בסניף פתח תקווה , ביוליטון , כב ( כ " ז באייר תרצ " ו , 19 במאי , ( 1936 שם , שם . 6 דיווח על ביקור של זאב פישר - שיין , בשם הנהלת פא " ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי