הערות לפרק חמישי

1 בארכיון התנועה מצויים מכתבים רבים בתחום זה ונביא מספר דוגמאות : פנייה לבעל קונדיטוריה בתל אביב שיקבל לעבודה כשליח את חבר סניף פא " י המקומי , י " ג באייר תרצ "ג ( 9 במאי , ( 1933 אפא " י , מכל , 14 תיק ; 12 ליקב ראשון לציון בדבר עולה מהונגריה שעבד בכרמים בארצו , כ " ד בתמוז תרצ " ד ( 7 ביולי , ( 1934 שם , מכל , 59 תיק ; 13 מכתב בקשה ממשה פורוש - גליקמן , שישלחו לבית המסחר של האחים זילברשטיין בחור שיעבוד כפקיד , ט " ז בחשוון תרצ " ה ( 25 באוקטובר , ( 1934 שם , מכל , 19 תיק ; 1 אישור לוועד הפועלים בבית החרושת לודזיה כי הפועל גומפרוכט חבר הסניף וקיבל את עבודתו דרך רכז העבודה בסניף , ד ' בניסן תרצ " ה ( 7 באפריל , ( 1935 שם , ארגז מסמכים לא מקוטלג . 2 מלנדוי למרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט , ו ' באייר תרצ " ג ( 2 במאי , ( 1933 שם , מכל , 33 תיק . 7 3 מלנדוי ליעקב רוזנהיים בפרנקפורט , ט " ז באלול תרצ " ג ( 7 בספטמבר , ( 1933 שם , שם . 4 ממינץ למרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בוורשה , לידי הנשיא יצחק מאיר הכהן לוין , י " ג בתשרי תרצ " ד ( 3 באוקטובר , ( 1933 שם , מכל , 35 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי