הערות לפרק שלישי

1 קפלן , עמרם , עמ ' . 122 - 121 2 מלנדוי לרוזנהיים בפרנקפורט , ד ' באלול תרצ " ג ( 26 באוגוסט , ( 1933 אפא " י , מכל , 33 תיק . 7 3 מלנדוי לרוזנהיים בפרנקפורט , ט " ז באלול תרצ " ג ( 7 בספטמבר , ( 1933 כ " ו בתשרי תרצ "ד ( 16 באוקטובר , ( 1933 י " ז בטבת תרצ " ד ( 4 בינואר 1934 ) כולם שם , שם . 4 מלנדוי למינץ , ו ' בשבט תרצ " ד ( 22 בינואר , ( 1934 שם , מכל , 25 תיק . 9 5 מהמרכז בתל אביב לרוזנהיים בפרנקפורט , ט " ז בשבט תרצ " ד ( 1 בפברואר , ( 1934 שם , מכל , 33 תיק ; 7 מלנדוי למינץ , י " ט בשבט תרצ " ד ( 4 בפברואר , ( 1934 שם , מכל , 25 תיק . 9 6 מכתב לרוזנהיים בפרנקפורט , כ " א בשבט תרצ " ד ( 6 בפברואר , ( 1934 שם , מכל , 33 תיק . 7 7 לרוזנהיים בפרנקפורט , ט " ו באדר תרצ " ו ( 2 במרס , ( 1934 שם , שם . 8 מכתב לרוזנהיים בפרנקפורט , י ' באדר תרצ " ד ( 25 בפברואר , ( 1934 שם , שם . 9 שם , שם . 10 מכתב לרוזנהיים בפרנקפורט , י " ח באדר תרצ " ד ( 5 במרס , ( 1934 שם , שם . 11 מכתב לרוזנהיים בפרנקפורט , כ ' באדר תרצ " ד ( 7 במרס , ( 1934 שם , שם . 12 מכתב לרוזנהיים בפרנקפורט , כ " א בשבט תר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי