הערות לפרק שני

1 על ייסוד התנועה ראו : פריאר , ישרש , עמ ' . 20 - 9 על יעדיה כיום ראו : ' חזון ויעדים של המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער ' , אתר האינטרנט של המינהל לחינוך התיישבותי . 2 נידרלנד , יהודי גרמניה , עמ ' . 105 - 101 לתולדות הסכם ההעברה והדיון הציבורי הנרחב בעקבות חתימתו ראו : וייס , הסכם ההעברה , עמ ' . 130 - 99 3 כרמל - חכים , שנה אחת , עמ ' . 118 - 116 4 ריאיון עם יעקב לנדוי , מראיין : מנחם פרידמן , , 7 . 10 . 1964 המכון ליהדות זמננו . 5 ממרכז אגודת ישראל לענייני ארץ - ישראל בפרנקפורט לד " ר אהרמן , כ " ט בניסן תרצ " ג ( 25 באפריל , ( 1933 אפא " י , מכל , 33 תיק . 7 6 ממשה פרוש - גליקמן ליעקב לנדוי , כ " ו בכסלו תרצ " ג ( 25 בדצמבר , ( 1932 שם , מכל , 38 תיק . 10 7 למרכז אגודת ישראל בירושלים , י " ד באייר תרצ " ג ( 10 במאי , ( 1933 כ " ב באייר תרצ " ג ( 18 במאי , ( 1933 שם , מכל , 14 תיק . 11 8 למרכז אגודת ישראל בירושלים , כ " ט אייר תרצ " ג ( 25 במאי , ( 1933 שם , מכל , 14 תיק . 12 9 לד " ר אהרמן במרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט , י ' בסיוון תרצ " ג ( 4 ביוני ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי