נספח ג': תקנון הסתדרות פועלי ארץ ישראל

[ התקנון המלא מובא באתר תנועת העבודה הישראלית tnuathaavoda . info ] ועידת פועלי ארץ ישראל יוצרת הסתדרות כללית של העובדים העברים בארץ ישראל . חוקת ההסתדרות א ) ההסתדרות הכללית מאחדת את כל הפועלים והעובדים בארץ , החיים על יגיעם מבלי לנצל את עבודת זולתם , לשם סידור כל הענינים הישוביים הכלכליים וגם התרבותיים של כלל העובדים בארץ , לבנין חברת העבודה העברית בארץ ישראל . ב ) ההסתדרות מורכבת מאגודות מקצועיות , המאחדות את החברים לפי משלח ידם . ג ) חוג פעולתה של ההסתדרות הכללית : . 1 סידור ופיתוח משקים חקלאיים וענפי עבודה בכפר ובעיר , סידור גדודי עבודה , קבוצות לחקלאות ולחרושת . . 2 קבלת עבודה וסידורה . . 3 ארגון הפועלים בהסתדרויות מקצועיות כלליות , המקיפות את כל העובדים למקצועותיהם על בסיס בלתי מפלגתי . . 4 השבחת תנאי העבודה והרמת פריונה . . 5 חינוך עבודה והשתלמות מקצועית . . 6 הספקה קואופרטיבית . . 7 עזרה הדדית . . 8 ארגון שמירה והגנה . . 9 קבלת העולים לארץ וסידורם בעבודה . . 10 סידור העליה של העובדים בחוץ לארץ . . 11 הנחלת הלשון העברית לעובדים . . 12 יצירת מוסדות לעבודה תרבותית לשם השכלה חקלאי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי