נספח ב': תקנון הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל

[ אפא " י מכל 33 תיק 9 ] סעיף א ' : כל פועלי א " י העומדים על בסיס ההסתדרות העולמית של אגודת ישראל מתלכדים בהסתדרות ארצית בשם הסתדרות פועלי אגדות ישראל בא " י . מקום מושב ההסתדרות הוא תל אביב . סעיף ב ' : הסתדרות פא " י בא " י כחלק ההסתדרות העולמית של אגודת ישראל , הנה מבוססת על שלטון התורה היחידי , אינה מכירה בשום הסתדרות או עדה , שאינן מודות בעיקר זה לחוקה ולמעשה , ואינה משתתפת בשום בחירות להסתדרויות או עדות כאלו . סעיף ג ' : פועל הוא כל אחד שעובד עבודה גופנית או רוחנית בשכר . פועל אגודת ישראל הוא כל פועל חרדי , שמודה בתקנות אלו , בפרט בסעיף ב ' , ונכנס להסתדרות פועלי אגודת ישראל בא " י כחבר . סעיף ד ' : חברים בהסתדרות פא " י בא " י יכולים להיות במקרים יוצאים מן הכלל גם אלה , שלא חל עליהם האמור בסעיף ג ' משפט א ' , אבל רוצה לסייע בשאיפות פא "י בא " י . סעיף ה ' : מטרות ההסתדרות ותפקידיה הם : 1 ) אחוד חבריה לחטיבה אחת אורגנית , חיה ופועלית . 2 ) קביעת המשטר החברתי בארץ על יסודות התורה . 3 ) יצירת נקודות ישוביות לחבריה בעיר ובכפר . 4 ) המצאת הזדמנויות - עבודה לחבריה והדאגה לטובתם הכלכל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי