נספח א': דברי פרידה לזכרו של הרב הראשי הראי"ה קוק

יצחק ברויאר פורסם לראשונה : רבקה הורביץ ( עורכת ) יצחק ברויאר : עיונים במשנתו , רמת גן , 1988 עמ ' 188 – 181 © כל הזכויות שמורות להוצאת אוניברסיטת בר - אילן רמת גן . א . באמצע דיוני הקונגרס הציוני ה 19 - הגיעה הידיעה על פטירת רבה הראשי של כנסת ישראל . הקונגרס הפסיק ישיבתו וקיים עוד באותו ערב אסיפת אבל . תחילה נאם מר אוסשקין — דברי התרגשות כנים , דברים גלויים ואמיצים שניכר היה , כי נועדו לשפוט ביושר את אישיתו המיוחדת מאוד של המנוח ואת יחסו הסגולי לציונות ולארץ ישראל הציונית : ... " בעוד שעמד בשתי רגליו על הקרקע הגישה הישנה המסורתית ומעולם לא מש מאותה נקודה שעליה עמדו האבות והאבות הראשונים היה משוכנע , כי למען החדרת התפישות האלה לעולם החדש והמתחדש צריך , קודם כל , בקיום יחס נפשי בין הדור החדש ובין הדור הישן . האיש הנה העריץ את הנוער בכלל , ואת נוער ארץ ישראל במיוחד — אף שהשקפת עולמו היתה מרוחקת מאד מהשקפתו שלו . דומה היה יחסו להבנת אב את בנו אשר אותו הוא מבקש לחנך ולקרב אליו בדרך ההבנה והאהבה ובה בלבד . והאיש הזה הגן על השקפותיו " . ואוסשקין הוסיף : " רבים מכירים בוודאי את התשובה הנפלאה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי