הזהות האגודאית של פא"י

אחזור לדון בעצם המערך ההייררכי בפא " י , משום שטמונה בו סוגיה חשובה אף יותר . זהותו של הפועל האגודאי , כפי שהיא עולה ממחקר זה , קרובה מאוד בפועל לזו של עמיתו חבר הפועל המזרחי . הפועל האגודאי הציב עובדות בשטח : הוא חבר למאבק על עבודה עברית בכפר סבא , דאג לשיכוני פועלים בערים , יצר הסכמי תעסוקה בעל פה על ידי ההנהגה המקומית עם ההסתדרות והקים קיבוצים — כולם ביטויים של האידאל הפועלי - חקלאי הציוני , כולל זה הדתי . מה השאיר אותו אפוא במסגרת פא " י ? הרי חברות בהסתדרות הפועל המזרחי הייתה עשויה , באותם ימים , להעניק לו רווח חומרי של ממש לעומת התנאים שהציעה פא " י : להפועל המזרחי היו הסכמים ברורים עם ההסתדרות הכללית , חלקה היחסי בקבלת עבודות היה גדול בהרבה מזה של פא " י , וגם ההסכם עם קופת חולים כללית היה ברור ומוחלט . לעומת זאת , במהלך התקופה הנדונה עמדה פא "י בסירובה לחתום על הסכם ארצי שיסדיר את יחסיה עם ההסתדרות . הנושא אף מתחדד בשל העובדה שהיו שניים מחברי ומייסדי פא " י , צבי וינברג ודב רוזן , ש ' חצו את הקווים ' ועברו להתיישבות של הפועל המזרחי — כלומר דרך זו היתה פתוחה בפני חברי פא " י , א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי