תל אביב: מרחב גאוגרפי - תרבותי

מינץ ולנדוי חברו תוך זמן קצר למשרד משותף בתל אביב . הבחירה בתל אביב לא הייתה מקרית ולא נבעה מסיבות טכניות אלא הייתה ערכית . באחת ההתנצחויות בין ההנהגה הירושלמית לזו התל אביבית , התבקשו מנהיגי פא " י לעזוב את משרדם בתל אביב וכתבו ליעקב רוזנהיים בפרנקפורט כי אמנם אין להם התנגדות עקרונית לדרישה להעתיק את משרדם לירושלים , אולם ' אנו מוצאים את הליכתנו מתל אביב מסוכנת לפוזיציה שלנו בישוב החדש ' . מכאן עולה כי הבחירה בתל אביב ביטאה שאיפה של השניים לפעול בשם אגודת ישראל מתוך היישוב החדש . פא " י נולדה מתוך השוני שבין פעילות במרחב הגאוגרפי - תרבותי של היישוב הישן לבין פעילות במרחב הגאוגרפי - תרבותי של היישוב החדש . בראשית פעילותם המשותפת של מינץ ולנדוי , הם ביקשו לפעול בשמה של אגודת ישראל ואף לעשות למען שיפור תדמיתה ביישוב החדש בארץ ישראל , לאחר כמה וכמה התנגשויות קשות בין אגודת ישראל בירושלים לבין הנהגת היישוב הציוני בארץ . בתחילת הדרך פעלו השניים בתחומים שהיו מקובלים באגודת ישראל מיום היווסדה : החינוך הפורמלי ופעילות חברתית לצעירים במעגלים בלתי פורמליים . פעילות חינוכית בקרב הנוער היהודי לחיז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי