סיכום ומסקנות

בינואר 1933 התחולל מפנה בדברי ימי העולם : המפלגה הנאצית בראשות היטלר עלתה לשלטון בגרמניה , מועד המסמן פרק חדש בתולדות העם היהודי ואת ראשית קצה של יהדות אירופה . תחילה ניכרה השפעת המפנה בגרמניה בהגירתם של רבים מיהודי המדינה , הגירה שהחלה ב 1933 - והגיעה לשיאה בנובמבר , 1938 לאחר הפוגרום המכונה ' ליל הבדולח ' ; יעדיה העיקריים של ההגירה היו ארץ ישראל מזה ואמריקה מזה . ההגירה ארצה כונתה ' העלייה החמישית ' . הנהגת אגודת ישראל בפרנקפורט היטיבה להבין כי אם אגודת ישראל חפצת חיים , עליה לשלוח מיד נציג לארץ ישראל על מנת שיארגן את הקליטה בארץ של העולים , חברי אגודת ישראל גרמניה , על מנת שלא יחברו לתנועה הציונית . בכך היה משום הכרה בפערים , שהיו גלויים לעין בכינוסים הבין - לאומיים של אגודת ישראל , בין החרדים אנשי אגודת ישראל גרמניה לבין חברי אגודת ישראל בארץ ישראל , בהתנהלות הדתית והחברתית שלהם . למעשה , אגודת ישראל ביסודה שאפה להיות ארגון גג לאורתודוקסיה העולמית , מתוך מודעות לשוני הרב בין הקבוצות השונות שהרכיבו אותה . חברי מרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט , בראשותו של שלמה אהרמן , יד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי