סיכום

לסיכום , סניפי פא " י העירוניים כיוונו את פעילותם לסיפוק צרכיו של הפועל האגודאי : לחיזוק זהותו הפוליטית והדתית על ידי שיעורים ושיחות בסניף , ליצירת לכידות חברתית כפיצוי על העדר משפחה תומכת ולהפעלת שירותים חברתיים , כלכליים ורפואיים , שנתנו מענה גם לצרכיו הפיזיים . הרעיון לאחד את כל תחומי הפעילות הללו במסגרת אחת נעשה במחשבה תחילה : הוא משקף את השאיפה של הנהגת פא " י הארצית וההנהגה הסניפית - המקומית ליצור בית חלופי לפועל בסניף פא " י המקומי , שיינתן לו בו מענה מקיף לכל צרכיו — מעבר לתחומים המרכזיים של תעסוקה והתיישבות , כלומר לא רק מקום להניח את הראש ומקום להתפרנס בו . פא " י שאפה לחלוש על כל תחומי החיים , הפיזיים והרוחניים , ולכוון בעזרתם את דרכו של הפועל האגודאי על פי האידאולוגיה של התנועה . החברות בפא " י לא הוסיפה לפועל דבר בתחום המעשי : רוב ההקשרים המעשיים נדונו בטווח הקצר לכישלון . אך הקשר לפא " י העניק לפועל זהות ומשמעות ובכך היה כוחה הגדול של התנועה . נראה שגם מנהיגי התנועה והסניפים הבינו זאת בזמן אמת והשקיעו כוחות רבים בנושאים אלו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי