קופת חולים

תחום אחר של ניסיון לבניית מפעל סוציאלי היה שירותי רפואה . כבר בשלבים הראשונים של פא " י בארץ ישראל העלה בנימין מינץ את הצורך להקים קופת חולים עצמאית לחברי פא " י . ביישוב היהודי בארץ ישראל פעלו באותה תקופה כמה קופות חולים , שהעניקו שירותים רפואיים לפועלים והיו קשורות — בקשרים כלכליים ואידאולוגיים — עם המפלגות השונות : הגדולות בהן היו קופת חולים כללית , שהייתה שייכת להסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל והייתה זהות מוחלטת של חברות בשתיהן ; וקופת חולים לאומית , שהייתה שייכת למפלגה הרוויזיוניסטית . מכאן שאת השאיפה ליצור קופת חולים עצמאית לחברי פא " י יש לראות באור כפול : מחד גיסא , הצורך הבסיסי לספק שירותי בריאות טובים לפועל על מנת לשמור על בריאותו הפיזית ; מאידך גיסא , הצורך שלא להזדקק לפתרונות שהציעה ההסתדרות לחבריה , וזאת כדי לשמור על הבידול האידאולוגי שהנהגת פא " י הקפידה עליו . המוטיבציה הרשמית להקמת קופת חולים עצמאית לפא " י גרסה כי ' מלבד זה יש לשתיהן [ שתי קופות החולים הנזכרות ] חסרון שהרופאים הם חפשיים ולפעמים מתעוררות בדרכי הרפוי שאלות דתיות ' . בשלב זה ( 1934 ) הייתה תנו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי