פעילות סוציאלית

כחלק מהגדרתה של פא " י כתנועת פועלים , היה עליה לתת את הדעת גם להיבטים הסוציאליים בחיי חבריה . אכן , כבר בתקנון שלה הצהירה פא " י כי אחד מיעדיה הוא דאגה לתנאים הסוציאליים של החברים וזאת באמצעות מערכת של מוסדות , כגון : קופת חולים , קופת מלווה , בתי עולים וכו ' . כבר עמדתי לעיל על חלקה של פא " י במאבקים למען עבודה עברית . ההצדקה האידאולוגית להשתתף במאבק הזה , שהיה מזוהה באופן מוחלט עם ההסתדרות הכללית , הייתה האמירה של הרב יוסף צבי דושינסקי : ' אם השכר שפועל יהודי מקבל הוא המינימום לחיות , רשאים הפועלים להגן על העסקת פועלים יהודים מצד נותני העבודה ' , קרי , לשם דאגה לתנאי המחיה הנאותים , בוודאי המינימליים , של הפועל היהודי , התיר הרב דושינסקי אפילו שיתוף פעולה עם ההסתדרות בעלת הזהות הציונית . זהו הרקע האידאולוגי לדיון על פעולות פא " י בתחום הרווחה לטובת חבריה : הצורך שעלה מהפועל הפשוט לפעול לשיפור מעמדו הכלכלי , החברתי והסוציאלי , תוך ניסיון עיקש שלא לחקות את ההסתדרות הכללית . נוסף על המאבק על תנאי השכר , ניתן לראות היבט אחר של דאגה לרווחה סוציאלית בהקמתה של קופת מלווה וחיסכון . כבר בחוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי