הדף היומי כגורם מלכד

אחת הפעילויות המשמעותיות בסניפי פא " י הייתה לימוד ' הדף היומי ' . ראשיתו של פרויקט זה במליאה המרכזית של הכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל , שבה העלה הרב מאיר שפירא את הרעיון שכל חבר אגודת ישראל בעולם ילמד בכל יום דף אחד בתלמוד הבבלי , וזאת החל בראש השנה תרפ "ד ( ספטמבר . ( 1923 המחקר במחשבת ישראל , בהיסטוריה ובסוציולוגיה , טרם נתן את דעתו באופן ראוי ומסודר לתהליך ההטמעה של לימוד הדף היומי בחברה היהודית ; אולם אין ספק כי היום , תשעים שנה לאחר שהרב שפירא העלה את הרעיון , ולאחר 12 מחזורים של לימוד הש " ס , התקבל רעיון הדף היומי והוטמע בהרחבה בקרב קהלים שונים בציבור היהודי — והוא חרג זה מכבר מתנועת אגודת ישראל ; אולם בשנים שמחקר זה עוסק בהן , היה הרעיון ראשוני וחדשני . עם זאת , עוד כשהחל לנדוי את פעילותו בארץ ישראל , באחד הדיווחים הראשונים שהעביר לוורשה , הוא כתב : אנו להודיע לכם שאחרי מאמצים רבים שכרנו לנו אולם מתאים במרכז העיר [ ... ] תיכף אחר זה התחלנו בעבודתנו בזהירות מרובה , בתחילה ברשום חברים והגענו כבר ב " ה למספר חמישים . סדרנו שיעור לתלמוד ( דף יומי ) המתפתח יפה ובקרוב נתחיל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי