חברה, קהילה וזהות

סניפי פא " י העירוניים שימשו כמוקד ההזדהות והשייכות הרעיונית שהתנועה העניקה לחבריה , וזה היה תפקידם החשוב ביותר . הפרסומים מלמדים על העובדה , כי רבות מההרצאות שנישאו בסניפים השונים עסקו בשאלת הזהות של פא "י ותפקידיה . במהלך השנים נשאו בסניפים השונים הרצאות המלמדות על התדיינות רבה בשאלת אופיה של התנועה . לדוגמה : ' פא " י מהי ? ' ; ' כח הפועל האגודאי בארץ ישראל והשפעתו על הגולה ' ; ' הקיבוץ וחשיבותו לתנועת פא " י ' ; ' התנועה במבחן ' ; ' מצב התנועה העולמית ופא " י בארץ ישראל ' ועוד . גם באירועים חברתיים חגיגיים נישאו דברים ברוח דומה : במסיבת חנוכה בסניף רחובות נישאה הרצאה על ' רעיון פא " י וחנוכה ' ; במסיבת ט " ו בשבט בסניף הירושלמי נידון ' תפקיד הפועל החרדי בארץ ' ; במסיבת ראש חודש סיוון , בסניף חיפה , נאם בנימין מינץ על מצב התנועה , וכיוצא באלה נושאים . כך גם בישיבות ואספות , שהוקדשו לבירור דרכה של התנועה . מרשימה קצרה זו , הכוללת דוגמאות ספורות בלבד , עולה בבירור כי בכל הסניפים העירוניים , ובמהלך כל התקופה הנדונה , עסקו החברים שוב ושוב בהקשרים השונים של תפקידיה , מטרותיה ושאיפותיה של...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי