פרק שביעי זהות, תרבות, חברה ורווחה

לצד הפעילות המעשית הענפה בתחומי ההתיישבות והתעסוקה , עסקה פא "י בפעילות הסתדרותית בשני מעגלים , ארצי ומקומי . לפעילות זו הייתה מטרה מרכזית אחת : להוות כתובת לפועל האגודאי לכל צרכיו , הרוחניים והמעשיים . פרק זה יתמקד בפעילות בסניפים העירוניים של פא " י , אלה שלא נוסדו במתכונת של קיבוץ אלא כסניפי הסתדרות פא " י ביישובים השונים . בתחום זה , ההבדל החשוב בין ההתיישבות הקיבוצית לסניפים הוא רמת התלות של הפועל במערכת של פא " י : כאמור בפרק הקודם , היו חברי הקיבוצים תלויים לחלוטין מבחינה כלכלית בתקציב שהעבירה להם אגודת ישראל העולמית , וקיומם כקבוצה היה נתון בידי מנהיגיהם שסיפקו ( או לא ) את תקציבי הקיום , רכשו אדמות להתיישבות וכו ' . החברות בסניפים העירוניים , לעומת זאת , הייתה מבוססת בעיקר על זיקה רעיונית , ופחות על מענה בתחום המעשי . כהסתדרות פועלים , היה על פא "י לעשות מאמצים גדולים כדי שהסניף המקומי יהיה חשוב לפועל . בתקופות של אבטלה בעיקר , כאשר פועלים רבים נרשמו בהסתדרות הכללית ובפא " י גם יחד , וכיוצא באלה אפיקי תעסוקה אחרים , עשתה פא " י מאמץ להעניק לפועל לפחות תחושה של זהות ושייכות . ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי