ברכה בכתב ידו של החזון איש במחברת המבקרים של נוער אגודתי כפר סבא