קיבוצים: דיון רעיוני - עקרוני

פא " י ראתה אפוא בקיומם של הקיבוצים ערך בעל משמעות חשובה והיה לה עניין לטפח אותם . לאור זאת מעניין לבחון את התשתית הרעיונית להקמת קיבוצי פא " י , וזאת על רקע הקמת הקיבוץ בכלל ביישוב היהודי בארץ באותה תקופה . בקרב החבורה המייסדת של הקיבוץ בארץ פעם רעיון חלוצי , וחבריה האמינו כי הם מחוללים מהפכה חברתית שעיקרה שינוי הפירמידה המעמדית של העם היהודי , חיבור בין האדם לאדמתו ויצירת חברת מופת שוויונית , עובדת וסוציאליסטית . כך למשל ניסח זאת מרטין בובר : אבל חשוב יותר הוא שמאחורי אותו מצב ארצישראלי , שקבע את תפקידי העבודה ותפקידי הבנין , עמדה סיטואציה היסטורית , היינו זו של עם אשר פקד אותו משבר חיצוני גדול והוא ענה עליו בהפיכה פנימית גדולה . וסיטואציה היסטורית זו העמידה מבחר - אנשים , אליטה , את האליטה החלוצית . [ ... ] תפקידיה , מפעליה , חלוציותה עשוה למרכזי משיכה , הטעינו אותה זרמים חשמליים המעבירים אנרגיה . [ ... ] הכפר השיתופי פעל בהכרח , בתור תא גרעיני של החברה המתהווה , בכוח משיכה נמרצת על האדם המסור להתהוות זו ; ובהכרח חינך את הנספחים אליו לחיי חברותא אמתיים ואף השפיע מעבר לכך על היקף החב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי