קיבוץ נוער אגודתי כפר סבא

בכפר סבא נעשה הניסיון היחיד של פא " י לרכוש קרקע ולהקים יישוב באופן עצמאי , ללא מעורבות של אגודת ישראל בירושלים או של הסוכנות היהודית . מינץ ולנדוי , מיד לאחר שחברו זה לזה , נסעו יחדיו לבקר בכפר סבא ופרסמו לאחר מכן דוח המעיד על התרשמותם החיובית מהמושבה ועל כך שראו פוטנציאל גדול לייסד קבוצת התיישבות במקום . בתוך ימים אחדים נידב אחד הפרדסנים שטח אדמה בן חמישה דונם למען הקמת צריפים לחבורה — וחבורת כפר סבא הוכרזה רשמית . לנדוי ומינץ הגיעו למסקנה שהתנאי הראשון לקיומה המתמשך של החבורה הוא התרחבותה ב 30 - חברים לפחות , וכן בכל הנוגע לאופיים של החברים : בוגרי הכשרות , המסוגלים להתיישבות חקלאית ובעלי הזדהות אגודאית . לא פחות חשוב מהצד האנושי היה הצד הכלכלי : הצורך לגייס סכומי כסף גדולים לקניית אדמות , לבניית צריפים ולתשתית לחקלאות . נראה שכישלון מחנה ישראל עשה את שלו . כשהחלו לדון בשאלת רכישת אדמות בכפר סבא , לא עלתה כלל האפשרות לקנות אדמות על ידי גורמים פרטיים והועלו שתי אפשרויות בלבד : פנייה לתורם יחיד שיתרום את כל סכום הרכישה של האדמה , שתירשם על שמו ותוענק בתרומה למתיישבים ; או רכישת האדמות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי