משה בלוי (?) ובנימין מינץ על רקע נופי מחנה ישראל, 1934