בניין שהוקם על ידי אגודת ישראל במחנה ישראל בשנות העשרים