קיבוץ מחנה ישראל

האדמות ( שנרכשו כאמור בידי אנשים פרטיים ) או השם הרע שיצרה מחנה ישראל לאגודת ישראל על כי היא אינה מסוגלת להחזיק בהתיישבות עצמאית בארץ ; שמא הייתה זו העובדה כי אגודת ישראל ירושלים הייתה האפוטרופוסית של הפרויקט הזה — וכבר הארכנו בדברים על המתיחות הקבועה בין ירושלים לתל אביב . יש להניח כי כל הסיבות הללו גם יחד נכונות . כך או אחרת , בשלב הראשון עשו ראשי פא " י כל מאמץ שלא לקחת חלק בניסיונות , שנעשו שוב ושוב , לחדש את הפעילות במחנה ישראל . אולם במחצית השנייה של שנת תרצ " ד התארגנה קבוצה בסניף פא " י נתניה , שביקשה לעלות על אדמות מחנה ישראל . המצב הסניטרי במחנה בנתניה היה בכי רע , וחברי הסניף תלו את תקוותיהם לשיפור מצבם באפשרות לחזור ולהיאחז באדמות מחנה ישראל . בכ " ו באב תרצ " ד ( 7 באוגוסט 1934 ) הגיעה הודעה רשמית מהמרכז בתל אביב חתומה בידי פישר - שיין : כבוד חברינו היקרים קבוץ פועלי אגודת ישראל נתניה . היו נכונים ! [ ההדגשה במקור ] הגיעה השעה לעלות למחנה ישראל ! [ ... ] תפנו תכף להנוטע ותודיעו להם על יציאתכם מהמקום ותסבירו להם , שאתם המעפילים ועליכם הוטל לכבוש את האדמה מידי הערבים ושלא יח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי