פרק שישי התיישבות

לפועלי אגודת ישראל הייתה שאלת ההתיישבות חשובה ועקרונית לא פחות משאלת התעסוקה . שאלת ההתיישבות החרדית בארץ ישראל ייחדה את התנועה בארץ מכל התנועות - האחיות : פא " י בפולין לא עסקה בשאלת ההתיישבות לחבריה ; ההסתדרות הכללית , על אף שהיתה מעורבת בנושא ההתיישבות , לא הייתה , באופן ישיר ורשמי , הגורם שעסק בנושא . בתחום זה טיפלו קרן היסוד , הקרן הקיימת לישראל והסוכנות היהודית . ניתן להשוות את פעילותה בהקשר זה אך ורק לפועל המזרחי , שהיתה מראשית דרכה תנועה מיישבת . פא " י ראתה את נושא ההתיישבות החרדית כחלק מהאחריות שלה לכל נושא הקושר בין אגודת ישראל ליישוב החדש בארץ ישראל , לשון אחר : מנהיגי פא "י בארץ ראו את עצמם כנציגי אגודת ישראל ביישוב החדש , שהקמת יישובים הייתה חלק בלתי נפרד ממהותו . מכאן שהנושא של הקמת יישובים היה צורך השעה לחברי פא " י , ובה בעת — אמירה אידאולוגית ציבורית כלפי היישוב היהודי בארץ . הטיפול בנושא ההתיישבות מנה מספר אפיקי פעילות שבהם עסקו מנהיגי פא " י בו - זמנית : . 1 הקמת שכונות עצמאיות של פא " י . . 2 רכישת קרקעות כדי להקים יישובים עצמאיים ובלתי תלויים בתנועה מיישבת ציונית ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי